onsdag 9 maj 2012

Vi har hittat lokal

Vi har varit hos kommunen och vi kommer att få hyresvillkor som vi kan klara av. Därför har vi bestämt ett möte på Folkets Hus den 31 maj för att inbjuda alla intresserade att vara med i vår ekonomiska förening så att vi får ett startkapital som banken godkänner och att vi kan låna resten som vi behöver. Alla är välkomna vare sig ni har får, är hantverkare eller bara är intresserade av lokal småskalig verksamhet som kan vara bra för bygden.Ju större kapital vi har mindre behöver vi låna och det ger oss ju bättre förutsättningar för verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar