tisdag 24 januari 2012

Två bankkontakter

Vi har nu besökt Swedbank i Flen och via e-mail kontaktat Danske Bank, och väntar nu spänt på deras kommentarer. Handelsbanken i Flen hade svårt att ta emot oss då vi måste ta hänsyn till att Kerstin förvärvsarbetar och vi andra är aktiva på en massa olika sätt så dom struntar vi i.
Vi har inte hört något ifrån Kommunen angående den skrivelse vi lämnat angående det röda huset men det har inte gått en vecka ännu.
Gunilla och jag ska snart sätta oss och slutredovisa vår förstudie.

onsdag 18 januari 2012

Nu ska vi till banken

Gott Nytt År.
I år är det vårt år, det kommer att hända så mycket, idag ska vi till Banken och nu får ni hålla tummarna att vi gjort allt rätt. Vi har en bra affärsplan, en budget som inte är fantasier utan mycket realistisk. Vi har också en budget för iordningställande av lokalen. Vi ska idag också göra en skrivelse till kommunen om lokalen och hur vi tänker oss det ska gå till. Det är kommunens lokal men vi som gör investeringarna i den. Vi ska också börja skriva vår slutredovisning till Leader som gett oss möjligheten till denna förstudie som ligger till grund för affärsplan och budget.
Vi vet att många väntar på resultat men allt tar längre tid än man tror och vi vill ju verkligen ha på fötterna och vara realistiska.
Hoppas kunna rapportera snart igen.
Hälsar
Marianne