torsdag 17 mars 2011

Ullfestival?

I går kväll var 3 av oss från Hantverkshuset på samrådsmöte i Flens bibliotek. Inbjudare var Landstingets kultur och utbildningsförvaltning och Flens kommun.
Regeringen har beslutat att förändra hanteringen av de statliga kulturpolitiska medlen genom att föra medel till regionen för egen fördelning. Genom gemensamma insatser där de lokala och regionala verksamheterna kan samspela och samverka kan Sörmlands kulturella identitet förstärkas.
Utbytet var väl träff med hantverkare och konstnärer och representanter för Länshemslöjdskonsulenterna och Sörmlands Museum.
Marianne F framförde våra planer att så småningom genomföra en Ullfestival i Sparreholm.Dessutom fick vi ju träffa olika representanter för muséet och har ett ansikte på dem vi ev. ska kontakta i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar